Een warmtepomp kan pas optimaal werken als ze aangesloten is op een efficiënt verwarmingssysteem binnen in de woning. Een warmtepomp werkt immers het best wanneer de temperatuur van het bronsysteem zo hoog mogelijk is en die van het afgiftesysteem zo laag mogelijk.

Vloerverwarming of lage temperatuurradiatoren

Eco Heating raadt aan om een warmtepomp steeds in combinatie met vloerverwarming of (wanneer vloerverwarming niet mogelijk is) lage temperatuurradiatoren te installeren. De benodigde temperatuur van beide systemen ligt zodanig laag dat de warmtepomp minder hard hoeft te werken om de woning volledig van warmte te voorzien.

Zodra de boringen zijn afgerond, kunnen we dan ook overgaan tot het plaatsen van een dergelijk verwarmingssysteem.

Wilt u meer weten over de combinatie van een warmtepomp met vloerverwarming of lage temperatuurradiatoren? Neem dan contact op met Eco Heating voor een deskundig antwoord op al uw vragen.